1. Заступник Голови ПравлінняОсередчук Ольга Анатоліївна – кандидат історичних наук, , експерт Українського культурного фонду, Голова ГЕР 02 Культура і мистецтво Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Керівник Центру маркетингу та розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка.

Телефон : (032) 239-40-10

Пошта: oseredchuk.ola@gmail.com

 

2. Секретар ПравлінняМокрівська Мар’яна Теодорівна – асистент кафедри класичної філології факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка.  З 2000 р. – секретар Центру грецької мови і культури. Є автором більше 30 наукових публікацій та перекладів.

Телефон :  (032) 239-41-38
Пошта: maryana.mokrivska@lnu.edu.ua

 

 

3. Член правлінняДмитрів Григорій Степанович – декан хімічного факультету, доцент кафедри неорганічної хімії,  кандидат хімічних наук, голова Вченої ради хімічного факультету; брав участь у низці міжнародних грантів, отримував персональні гранти, стипендії та відзнаки; є співавтором навчальних посібників, патенту на винахід, розділу монографії, біля 80 наукових статей.                                 

Телефон :  (032) 239-45-10                                                                         

Пошта: grygoriy.dmytriv@lnu.edu.ua

 

 

4. Член правлінняІванюк Йосип Дмитрович – 1971 р. випускник факультету іноземних мов. Досвід роботи: З 1971 р. викладач, заступник декана, проректор у ВНЗ, керівник відділу зовнішньоекономічних зв’язків інституту. З 1992 р. генеральний директор та засновник українсько-турецького спільного підприємства. На сьогодні займається громадською та просвітницькою діяльністю.           

Пошта: yosyp@ukr.net

 

 

5. Член правління Кирнична Наталія Степанівна – досвідчений керівник. Фахівець з фінансів і права з 15 – річним досвідом керівництва підприємствами в різних галузях: виробництво – металообробка, швейна промисловість; транспорт, туризм і ІТ.

Пошта: kyrnychnan@gmail.com

 

 

 

6. Член правлінняЛубкович Ігор Маркіянович – доцент кафедри теорії і практики журналістики, кандидат філологічних наук, автор численних публікацій та збірників наукових праць.

Телефон: (032) 239-46-83

Пошта: Ihor.Lubkovych@lnu.edu.ua

 

 

 

7. Член правління – Лучечко Андрій Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки, заступник декана факультету електроніки та комп’ютерних технологій, брав участь у низці дослідницьких проектів, автор понад 200 наукових праць.

Телефон: (032) 239 46 86

Пошта: andriy.luchechko@lnu.edu.ua

 

 

8. Член правлінняХомин Богдана Євгенівна – завідувач Лабораторії інформаційних технологій Інституту післядипломної освіти.

 

 

 

 

 

9. Член правління – Ціхонь Сергій Іванович – геолог, кандидат геологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри геології корисних копалин і геофізики, заступник декана геологічного факультету; автор наукових праць, серед яких 1 монографія (зі співавторами), 1 підручник (з співавторами), 30 статей, 32 матеріали доповіді.

Пошта: tsikhon_s@ukr.net